17 ޖޫން

June 17, 2016
ކޯޕަރޭޝަނުން އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ 100 މީހަކު މިރޭ ފުރައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
އުމްރާ ތަކާފުލް ނެގުމުން ތިން ހަރަމް އުމްރާގެ ފުރުސަތު

މި ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެލައިޑުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން އުމްރާ ތަކާފުލް ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ތިން ހަރަމް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.